zdravstveno zavarovanje 2.pe
storitve

Za večjo varnost v službi in na dopustu

Živimo v vse bolj negotovih časih, ko se zdi, da vsako leto zapademo v neko novo krizo. To pa se pozna tudi v povišanem stresu, kar pa lahko vpliva tudi na slabšo pozornost in kaj kmalu lahko pride do nesreč in neprijetnih dogodkov. Da bi zmanjšali verjetno zanje ali pa vsaj omilili posledice lahko poskrbite kar sami.

To je še posebej pomembno, ko se odpravljate na dopust v kakšne bolj oddaljene kraje. Na dolgi poti se lahko zgodi marsikaj, zato je priporočljivo urediti zdravstveno zavarovanje za tujino, tako zase kot za vse, ki potujejo z vami, najsi bodo to vaši družinski člani, prijatelji ali sodelavci, s katerimi se odpravljate na službeno potovanje.

Za varnost svojih zaposlenih pa lahko poskrbite z izvedbo ustreznega izobraževanja in ostalih ukrepov, ki jih tudi določa slovenska zakonodaja. Pri ustreznem izvajalcu storitev se lahko dogovorite za termin, v katerem organizirate skupinsko usposabljanje za varstvo pri delu v Ljubljani ali kateremkoli drugem slovenskem kraju. Če želite zmanjšati stroške izvedbe izobraževanj za varstvo pri delu in podobnih tečajev, se lahko dogovorite za pogodbeno sodelovanje, na podlagi katerega ste potem tudi upravičeno do popustov in drugih ugodnosti.

varnost pri delu

Zdravstveno zavarovanje za tujino za službena potovanja

Zavarujte svoje zaposlene, ki jih pošiljate na pot izven slovenskih meja, in jim tako zagotovite, da v primeru neželenih dogodkov, poškodb ali bolezni ne bo nepotrebnih visokih stroškov zdravljenja in prevoza nazaj v tujino. Ti stroški lahko znašajo tudi do nekaj deset tisoč evrov, kar je pa tudi odvisno od države, v kateri je prišlo do bolezni oziroma poškodbe.

Če kot delodajalec sklenete zdravstveno zavarovanje za tujino za svoje zaposlene na službeni poti, bodo s tem pokriti vsi stroški v zvezi z nastalo poškodbo ali boleznijo kot tudi vsi potrebni prevozi, ki so s tem povezani. Obenem so kriti tudi stroški morebitne zamude leta, možnosti preklica odhoda, izgube ali kraje osebnih dokumentov ter tudi izgubljene prtljage. Tovrstno zdravstveno zavarovanje za tujino lahko sklenete za vse svoje zaposlene, ki morajo zaradi službenih dolžnosti potovati v drugo državo.

varstvo pri delu (3)

Zdravstveno zavarovanje za tujino tudi za tuje državljane

Slovenija spada med tiste države, v katere je stalen dotok ljudi iz drugih držav, ki k nam prihajajo zaradi študija, turističnega obiska in tudi zaradi zaposlitve. Zagotovite varnost svojih zaposlenih, ki prihajajo iz tujine, s posebno obliko zavarovanja za tujce.

Takšno zdravstveno zavarovanje za tujino, ki ga lahko sklenete za svoje zaposlene iz drugih držav, bo veljalo za področje Slovenije in vseh sosednjih držav, torej Hrvaške, Italije, Avstrije in Madžarske. Slovenski urad za tujce je namreč odobril takšno obliko zavarovanja za imetnike vizumov oziroma tistih, ki imajo dovoljenje za začasno bivanje v Sloveniji.

zdravstveno zavarovanje (2)

Vsak zaposleni mora poznati potrebne ukrepe za varstvo pri delu

Naloga delodajalca je, da za vsakega zaposlenega za njegovo dodeljeno delovno mesto v določenem zakonsko predpisanem roku organizira potrebno izobraževanje za varstvo pri delu. Na izobraževanju se zaposleni seznanijo z vsemi ukrepi, ki jih je potrebno sprejeti in upoštevati za zmanjšanje tveganja za nastanek nesreč na delovnem mestu.

Zakon predpisuje, da je usposabljanje potrebno opraviti ob sklenitvi zaposlitve, pred razporeditvijo delavca na drugo delovno mesto, kot tudi ob vsakokratni spremembi v delovnem procesu, ki lahko vpliva na spremenjeno varnost. Poleg tega je izobraževanje za varstvo pri delu potrebno opraviti tudi ob uvajanju nove tehnologije oziroma pri uvajanju novih delovnih sredstev.

varstvo pri delu.2

Potrebno je redno preverjanje usposobljenosti zaposlenih

Zakonska ureditev na tem področju predpisuje tudi minimalni rok dveh let, v katerem je potrebno usposabljanje preveriti oziroma izvesti občasne preizkuse znanja s področja varnosti in zdravja na delovnih mestih. Vsak zaposleni mora namreč izkazati svoje znanje z omenjenega področja in tako zagotoviti, da bo znal ukrepati preventivno z namenom zmanjšanja tveganja za nastanek nesreč.

Izobraževanje je organizirano s strani delodajalca, ki se lahko dogovori za izvedbo na lokaciji svojega podjetja. V primeru posamičnih usposabljanj pa se lahko z izvajalcem zmenita tudi za izvedbo izobraževanja za varstvo pri delu v Ljubljani. Vsak zaposleni, ki uspešno opravi preizkus znanja, prejme potrdilo o usposobljenosti.

zdravstveno zavarovanje 2

Kako izbrati pravega izvajalca usposabljanj?

Izvajalcev usposabljanj za varstvo pri delu in preizkusov znanja je vse več, zato je izbira lahko precej težka. S hitro preverbo podatkov, ki jih običajno izvajalci navajajo na svojih spletnih straneh, si lahko hitro ustvarite mnenje. Predvsem je pomembno, da poiščete izvajalca, ki zagotavlja dolgoletne izkušnje in vso potrebno strokovno usposobljenost za izvedbo usposabljanj in preizkusov znanj na področju delovne varnosti.

Poleg obvezne strokovnosti in izkušenj pa je pomembna tudi dosegljivost in ažurnost, saj je za vsakega vodjo podjetja ključnega pomena, da lahko v svojem natrpanem urniku hitro najde prazen termin in se takoj dogovori za organizacijo usposabljanja.

Prav zaradi tega je tudi pomembna izvajalčeva prilagodljivost potrebam podjetja in njegovih zaposlenih, saj je izvedba izobraževanja na lokaciji podjetja veliko prednost. S tem namreč odpadejo potni stroški zaradi izvedbe na oddaljeni lokaciji, obenem pa tako ne prihaja do velikih prekinitev in motenj delovnih procesov.