Nova toplotna črpalka
storitve

Učinkovit sistem za okolju prijazno ogrevanje

Toplotna črpalka Termo Shop predstavlja energetsko učinkovit in okolju prijazen način ogrevanja. Naprava izkorišča obnovljive vire energije, zajema energijo sonca, akumulirano v zraku, zemlji ali vodi. S sposobnostjo izkoriščanja 75 % energije iz okolja in le 25 % iz električnega omrežja zmanjšuje emisije ogljikovega dioksida (CO2) do 60 % v primerjavi s tradicionalnimi viri ogrevanja. Tak pristop ne le prihrani stroške ogrevanja, temveč tudi zmanjšuje obremenitev okolja. Sistem ne ogreva le prostora, temveč izkorišča obnovljive vire energije na način, ki optimizira izkoristek.

toplotna črpalka

Ogrevanje, hlajenje in topla sanitarna voda

Toplotna črpalka se izkaže kot odlična rešitev za različne potrebe, vključno z ogrevanjem sanitarne vode, ogrevanjem prostorov in celo hlajenjem prostorov. Sistemi se ponašajo s tehnološko izpopolnjenostjo, zanesljivostjo in varčnostjo. Njihova uporabnost se kaže v raznovrstnih funkcijah, ki jih ponuja. Sistem zrak-voda učinkovito izkorišča zunanji zrak kot neskončen vir energije. Inverterski sistemi v ponudbi so sestavljeni iz zunanje in notranje enote v split izvedbi. Zunanja enota se lahko namesti na fasado ali tla, notranja enota pa je prilagodljiva, saj jo je mogoče pritrditi na steno ali postaviti na tla. Še posebej velja to za notranje enote z rezervoarjem za toplo vodo.

toplotna črpalja

Izbira med nizkotemperaturnimi in visokotemperaturnimi sistemi

Pri izbiri se srečamo z odločitvijo med nizkotemperaturnimi in visokotemperaturnimi modeli. Kako izbrati tisto, ki je najbolj primerna za vas? Toplotna črpalka deluje s prenosom energijo iz okoliškega zraka, ki jo nato pretvori v uporabno energijo za ogrevanje prostorov. Z nizkimi stroški posega v obstoječo instalacijo postane ta metoda ogrevanja privlačna tudi za prenovo že obstoječih ogrevalnih sistemov. Za tiste, ki imajo radiatorsko ogrevanje, so visokotemperaturni sistemi bolj primerni. Če se odločate za talno gretje, pa je nizkotemperaturni sistem najboljša izbira. Vendar pa je treba upoštevati, da je toplotna črpalka najbolj učinkovita pri nizkih temperaturah ogrevanja.

toplotna črpalka termo shop

Pravilna moč za učinkovito ogrevanje

Izbor pravilne moči sistema je ključen dejavnik za učinkovito ogrevanje. Če želite doseči optimalne prihranke in zagotoviti zadostno moč v najhladnejših zimskih dneh, je pomembno, da se posvetujete s strokovnjaki, ki vam bodo svetovali, katera toplotna črpalka je za vas primerna. Pravilna moč je odvisna od več parametrov, zato je nujno, da izkušeni svetovalci nudijo pravilno usmeritev. Določanje moči sistema zahteva celosten pristop, ki vključuje velikost ogrevanega prostora, izolacijo, kakovost oken ter druge specifične dejavnike. Pri tem je ključno razmisliti o dodatnih funkcijah kot so ogrevanje sanitarne vode, vrsta ogrevalnega sistema in temperatura, ki jo je treba doseči. Strokovna pomoč je ključna pri zagotavljanju optimalne izbire.

Subvencije Eko sklada

Eko sklad je ponovno omogočil subvencije za nakup tega sistema, pri čemer je na voljo 26 milijonov evrov. Do teh subvencij so upravičeni lastniki eno- in dvostanovanjskih stavb ter lastniki delov stavb, prav tako pa tudi tisti, ki so vlogo oddali v prejšnjem pozivu, preden je bil zaprt. Subvencija lahko znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne presega 2500 evrov za sistem tipa zrak/voda ali zemlja/voda, oziroma 1000 evrov za sistem tipa voda/voda. Čakalna doba za obdelavo vloge trenutno znaša 7 mesecev, kar je posledica povečanega števila vlog. Kljub temu je možno vlogo oddati tudi elektronsko, kar omogoča lažji in hitrejši postopek. Za podrobnejše informacije in pogoje pridobitve subvencije se lahko obrnete na uradno spletno stran Eko sklada.

ekološka toplotna črpalka

Tehnologija za zmanjšanje hrupa

Nenehen napredek tehnologije prinaša številne izboljšave, med katerimi izstopa tudi zmanjšanje hrupa pri delovanju sistema. Novejši modeli so opremljeni s dodatno izolacijo ohišja, posebnim ovojem kompresorja, vgrajenim velikim uparjalnikom z majhnim zračnim uporom ter skrbno usklajenimi visokokakovostnimi materiali. Toplotna črpalka Termo Shop je danes občutno manj hrupna, v nekaterih primerih celo primerljiva s hrupom običajnega pogovora. Kljub izboljšanju hrupa pa je pomembno, da pri postavitvi zunanje enote upoštevamo nekaj ključnih smernic. Ena od njih je, da jo namestimo na lokacijo, ki ne bo moteča za sosede ali nas same.