storitve

Zagotovitev varnosti in zdravja pri delu

Delodajalec mora v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) ter drugimi predpisi zagotoviti varnost pri delu. Izdelati mora oceno tveganja in izjavo v pisni obliki, ki

Preberi več