odvetniška pisarna
storitve

Odvetniška pisarna v Ljubljani je le korak stran

Kaj moramo vedeti o dedovanju?

Z besedo dedovanje se srečate, ko premoženje umrle preide na drugo osebo, vso dokumentacijo in postopek pa vodi zanesljiv odvetnik za dedno pravo. Takšna situacija v družino umrlega prinese mnogo neprijetnih občutkov, včasih celo nepričakovanih presenečenj, ko se postavljajo vprašanja o delitvi premoženja med zakonitimi dediči. Če so zadeve nejasne in se med sabo nikakor ne morete dogovoriti glede delitve premoženja vam marsikatera odvetniška pisarna v Ljubljani ponuja različne storitve in rešitve za tovrstne zagate.

Odvetnik za dedno pravo ščiti nas in našo pravico do zapuščine ter nam prihrani marsikatero skrb in nepotreben stres. Ko smo prvič v takšni situaciji, je nekako logično, da tavamo v slepi ulici, sploh, če je že prišlo do nestrinjanja ali celo spora med osebami, ki so upravičene do nujnega deleža. Če iščete pravico v glavnem mestu, vas bo odvetniška pisarna v Ljubljani zastopala v zapuščinskih postopkih pred pristojnim sodiščem in pridobila delež, ki vam zakonsko pripada.

odvetniška pisarna Ljubljana1

Kakšen je zanesljiv odvetnik za dedno pravo?

Prvi pogoj, da bo izbran v ožji krog vaših povpraševanj je ta, da ima iz tega področja ogromno izkušenj. Ker je vsaka zgodba malce drugačna, tukaj pridobi na poznavanju in iznajdljivosti pri najrazličnejših podrobnostih, ki jih vsebuje določen primer. Če že vnaprej veste, da boste pristali v sodni dvorani, naj mu bo ta teren domač, saj večkrat pride do nepredvidenih situacij, ko bo moral v trenutku vedeti kako pravilno odreagirati.

Res je, da nobena šola ne nauči toliko kot praksa, vendar takšen poklic zahteva tudi ogromno teoretičnega znanja. Potrebno je pravilno razumeti zakone in si jih pravilno tolmačiti, da ne pride do nejasnosti. Če združimo vsa znanja, smo lahko brez skrbi, da nas ne bi takšen človek korektno zastopal. Dobremu pravnemu zastopniku, je mar kako se bo vaš primer končal, zato bo tudi dal vse od sebe, da se razvije vam v korist.

odvetniška pisarna Ljubljana

Ali odvetniška pisarna v Ljubljani ponuja različne storitve?

Ker so pravni problemi različni se vsaka odvetniška pisarna v Ljubljani trudi najti inovativne solucije in pomaga odstraniti prepreke na vaši poti. Da stranke lahko prejmejo pozitivne rezultate, se morajo zaposleni pogosto usposabljati, saj se zakonodaja konstantno spreminja. Le na tak način bodo seznanjeni z najnovejšimi posodobitvami in podatki bodo na ustrezen način preneseni naprej. Da se ljudje ne bodo počutili kot samo številke, naj se do njih pristopi z resnostjo in zagnanostjo do primera.

Odvetnik za dedno pravo mora recimo znati umiriti stresne dogodke, saj so tovrstni primeri polni čustev in mešanih občutkov, sploh kadar se klienti srečajo z oporoko, za katero niso vedeli in jim njena vsebina povzroča neprespan noči. Neka druga pravna veja ima spet druge komplikacije, sigurno pa je tudi težko, ko odvetniška pisarna v Ljubljani dobi za razreševanje zadeve, kjer so prisotni mladoletni otroci in so na mizi vprašanja o preživnini in delitvijo stikov ob razvezi zakonske zveze.

različne storitve ki ponuja odvetniška pisarna

Oporoka in njene zanke

To izjavo napiše oporočitelj, s katero razdeli svoje premoženje po smrti. Lahko jo kadarkoli spremeni, uniči, prekliče, dopolni, vedno pa velja zadnji izvod. Napiše jo lahko vsak, ki je sposoben za razsojanje in je dopolnil petnajst let starosti, v nasprotnem primeru je neveljavna. Neveljavna je tudi če je bil pisec prisiljen v njeno izdelavo ali je bil na kakršenkoli način zaveden, kar pa je na žalost veliko primerov, ko tretja oseba z grožnjo ali ukano vpliva na končen izid. Pripravljena mora biti v obliki in pod pogoji, kot jih določa zakon.

Pri urejanju takšnega dokumenta vam lahko pomaga odvetnik za dedno pravo, saj se boste tako izognili napakam, ki bi jih lahko naredili in s tem vplivali na neveljavnost tega. Ker poznamo več vrst oporok, vam odvetniška pisarna v Ljubljani svetuje, katero se je v vašem primeru priporočljivo poslužiti. Sporov med sorodniki je na ta račun v praksi ogromno, zato ne bi bilo napačno razmisliti o razdelitvi premoženja že pred smrtjo, saj bodo tako svojci prikrajšani za marsikateri zaplet kasneje.

oporoka1

Kaj je zapuščinski postopek?

To je poseben sodni proces, kjer sodišče ugotovi, kdo so pokojnikovi dediči, kakšna je zapuščina in katere pravice iz zapuščine gredo dedičem, volilojemnikom in drugim osebam. Ko sodišče dobi informacijo o umrli osebi, se sproži zapuščinski postopek. Če po podatkih smrtovnice pokojnik ni zapustil premoženja ali je zapustil samo premično premoženje in so se glede tega upravičenci že dogovorili, obravnave ni. V vseh drugih okoliščinah se dediči zglasijo na ‘’zapuščinski’’, kjer odvetnik za dedno pravo pomaga pri razreševanju vprašanj, ki se nanašajo na zapuščino, zlasti pa pravico do dediščine, velikost dednega deleža in pravico do volila.

Kadar so med strankami sporna dejanska vprašanja, sodišče stranke napoti na pravdo. Sodišče zaključi zapuščinsko obravnavo s sklepom o dedovanju. V tej listini je zapisano, kdo so zapustnikovi dediči, katero premoženje sestavlja njegovo zapuščino in katere pravice iz zapuščine gredo zapustnikovim dedičem, volilojemnikom in drugim osebam. Zoper sklep o dedovanju je mogoče vložiti pritožbo. Da bo takšnih neljubih dogodkov čim manj, naj se takšne zadeve lahko brez slabe volje uredijo, ko so še vsi člani živi in zdravi za razumno delitev premoženja.

dedovanje po