družinska terapijaa2
zdravje in lepota

Družinska in zakonska terapija, za izboljšanje odnosov

Družinska terapija se osredotoča na celotno družino, ne samo na posameznika, da bi lahko lažje prepoznali in rešili težave. To omogoča posamezniku, da lahko hitro preveri in potrdi učinkovitost naučenega vedenja v interakciji z drugimi družinskimi člani. Zakonska in družinska terapija potekata tako, da terapevt deluje kot priložnostni spremljevalec, da bi podprl aktivnosti in dialoge, ko so le-ti odsotni. Terapevt se odziva osebno in transparentno, kar spodbudi pristnost v terapevtskem procesu. Terapevt ima odgovornost za vodenje svetovanja, medtem ko so svojci odgovorni za svoje vedenje in svoje življenje.

družinska terapija3

Kako doseči ravnovesje med avtonomijo in povezanostjo?

Terapevt oceni, katera doživetja manjkajo, da bi družina lahko premagala določene težave. Gre za pristop, ki temelji na izmenjavi izkušenj med terapevtom in klienti, kako se spopadajo z različnimi težavami, kot so žalovanje, pogajanje ali reševanje problemov. Namen svetovanja je doseči ravnovesje med avtonomijo posameznika in povezanostjo s člani. Družinska terapija namreč gradi na predpostavki, da se simptomi pojavijo takrat, ko posameznik ne usklajuje svojih potreb po skrbi zase in za druge. Proces zagotavlja enakovreden prostor vsem članom, tako da lahko skupaj raziščejo čustvene dinamike, vzorce vedenja in odnose med seboj. To pomaga vsakemu članu doseči svoj polni potencial in prispeva k boljšemu družinskemu funkcioniranju.

družinska terapija2

Iskanje ravnovesja za zdrav razvoj posameznika.

Družina je ključno okolje za razvoj posameznika, zato je pomembno ustvariti varno okolje, v katerem se lahko otrok ali mladostnik brez strahu izrazi in najde svoj glas. Svetovanje omogoča ustvarjanje občutka varnosti in zaupanja, ki omogoča zdravljenje in reševanje zapletov ter raziskovanje načinov, kako se soočati z izzivi in iskati ravnovesje v različnih situacijah. Proces  lahko mladim odraslim pomaga pri iskanju lastne življenjske poti in doseganju želenih ciljev, pri tem pa najdejo ravnotežje med povezanostjo in samostojnostjo. Proces podpira družinske člane pri iskanju novih načinov reagiranja, vedenja, komunikacije in razumevanja, ter pri iskanju rešitev, ki so v smeri pozitivnih sprememb. Proces nudi tudi učne priložnosti in modele kakovostnih medosebnih odnosov, ki jih lahko uporabijo v prihodnosti.

družinska terapija1

Mreža vzajemnih odnosov in vezi za boljše razumevanje stisk in reševanje težav

Družinska terapija poteka tako, da se lahko izvajajo srečanja s celotno družino ali pa samo z mladostniki. Odvisno je od potreb in želja mladostnika ter drugih članov. Sistemsko svetovanje razume družino kot mrežo vzajemnih odnosov in vezi, ki povezujejo vse člane. Vsak dogodek, sprememba ali problem, ki se pojavi, vpliva na vsakega posameznika. To pomeni, da se vsi člani odzivajo na stresne situacije in te dogodke. Izkušnje, ki jih pridobimo v otroštvu, vplivajo na nas tudi v odrasli dobi. Intimni odnos med partnerjema lahko poleg povezanosti prinese tudi boleča čustva, ki izvirajo iz nerešenih težav iz preteklosti. Te težave lahko vodijo v blokade v odnosu, kar pa lahko ponudi priložnost za boljše razumevanje svojih in partnerjevih stisk in za reševanje težav.

družinska terapija32

Reševanje težav in izboljšanje odnosa med partnerjema

V odnosih med partnerji se lahko pojavijo težave, zato se zakonska in družinska terapija ukvarja z odnosom med partnerjema ter z njuno zgodovino in prepričanji. Pomembno je, da se partnerja uskladita pri svojih vrednotah, pričakovanjih, odnosu do prijateljev, prejšnje družine, skupnih aktivnostih in pravilih. Svetovanje je lahko uspešno le, če si oba resnično želita rešiti svoj odnos ter sta se pripravljena soočiti s težavami. Pomembno je tudi, da si vzameta dovolj časa za proces, saj težave, ki so se gradile dolgo časa, zahtevajo dolgo obravnavo. Poleg tega morata biti pripravljena aktivno sodelovati v procesu in slediti dogovorom, da bodo srečanja uspešna. Ko se znajdeta v težavah, je pomembno, da najdeta strokovno pomoč. Svetovanje je ena izmed možnosti, ki je na voljo. Srečanja lahko trajajo 90 minut in se lahko odvijajo enkrat na teden ali na dva tedna, odvisno od potreb para.