sončna elektrarna3
storitve

Cenejša alternativa za lastno proizvodnjo energije

Balkonska sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vsakogar, ki si želi proizvajati lastno energijo brez visokih stroškov. Sončna elektrarna na balkonu deluje kot vtična proizvodna naprava na obnovljive vire energije. Izkorišča solarno energijo za ustvarjanje toka, ki ga razsmernik pretvori v energijo. Ta zelena energija je nato na voljo za napajanje vseh gospodinjskih naprav, kar omogoča lastno, obnovljivo in brezplačno energijsko oskrbo. Več o tej temi si lahko preberete tukaj. Balkonska sončna elektrarna se izkaže bolj kot gospodinjska naprava kot pa velik solarni sistem, saj je njihova moč omejena na 600 vatov. Več informacij lahko pridobite tu: https://www.anker.si/kategorija/anker/balkonske-soncne-elektrarne/. Kljub omejeni moči pa to prinaša številne prednosti, zlasti v smislu preprostejše vgradnje.

Sončne elektrarne 11

Enostavna namestitev in prilagodljivost pri selitvi

Vgradnja je izjemno preprosta. S solarnimi paneli, pritrjenimi na ustrezno površino, ter kablom, povezanim z razsmernikom, se balkonska sončna elektrarna lahko vklopi kar v vtičnico. Ta preprostost omogoča enostavno razstavljanje in prenos na novo lokacijo, kar je še posebej koristno ob morebitni selitvi v drugo stanovanje ali hišo. Mogoče jo je vgraditi na različne lokacije, kar omogoča prilagodljivost glede na razpoložljivo površino. Idealna lega za namestitev je tista, ki je maksimalno izpostavljena soncu, najbolje na jugu, jugozahodu ali jugovzhodu. Sončna elektrarna na balkonu se lahko vgradi tudi navpično, kar uravnoteži močno solarno svetlobo poleti in poveča izkoristek v zimskih mesecih. Pomembno je upoštevati orientacijo in lokacijo za maksimalno učinkovitost glede na specifične pogoje vsake lokacije.

sončna elektrarna1

Raznolike lokacije za namestitev

Balkonska sončna elektrarna je na voljo v različnih velikostih. Solarni paneli imajo večinoma dimenzije meter krat dva metra, lahko pa so tudi kvadratni. To pomeni, da so primerni za namestitev na balkonsko ograjo, steno, teraso, fasado, streho hiše, garaže ali nadstreška. Edini pogoj je prisotnost zunanje vtičnice na primernem mestu. V primeru odsotnosti zunanje vtičnice, je potrebno poklicati električarja, da jo strokovno vgradi. Sončna elektrarna na balkonu ni primerna za vgradnjo na mesta, kjer je slabša izpostavljenost soncu kot so stene, ki jih zasenčuje balkon v zgornjem nadstropju ali lokacije, kjer drevesa ali sosednje zgradbe zasenčijo fotovoltaične panele. Zasenčenost ima velik vpliv na proizvodnjo energije v primerjavi s standardnimi paneli na strehah.

Kaj pričakovati od vaše naložbe?

Sončna elektrarna na balkonu, če je ugodno usmerjena in ob sončnih dneh, običajno proizvede dovolj energije, da pokrije pomemben del osnovne gospodinjske porabe ali vsaj omili porabo v času energetskih vrhuncev. Na primer, nezasenčen vertikalno postavljen solarni panel z močjo 400 vatov lahko letno proizvede približno 300 kilovatnih ur energije. Na podlagi podatkov za Ljubljano, ob idealni postavitvi s talno namestitvijo (pod kotom 35 stopinj), lahko balkonska sončna elektrarna letno proizvode okoli 425 kilovatnih ur. To pomeni zmanjšanje porabe energije iz javnega elektrodistribucijskega omrežja. Glede na ceno električne energije lahko s prihrankom okrog 100 evrov na leto z eno enoto oziroma do 200 evrov z dvema enotama prinaša pomemben prihranek.

sončna elektrarna2

Kakšen vpliv imajo spremembe na prihranek?

Spremembe cen energije neposredno vplivajo na prihranek uporabnikov. Če se cena energije poveča, se poveča tudi prihranek, in obratno. V primeru, da sončna elektrarna na balkonu proizvede več energije, kot je trenutno potrebno, gredo presežki v javno omrežje. Distributer se sicer zaveže, da bo sprejemal presežke, vendar to še ni uveljavljena praksa. Konec leta 2022 je bil uveljavljen pravilnik, ki določa tehnične zahteve za priključitev in obratovanje tovrstnih naprav na obnovljive vire energije. Dva tedna pred vklopom je kupec dolžan obvestiti distributerja o datumu priključitve, številki merilnega mesta ter priložiti izjavo o skladnosti proizvajalca naprave. Kopija navodil za montažo in priključitev morata tudi dokazati, da je sončna elektrarna na balkonu tehnično skladna, pri čemer moč ne sme preseči 600 vatov.

sončna elektrarna

Izzivi v večstanovanjskih stavbah

Za tiste, ki želijo postaviti ta sistem v večstanovanjsko stavbo, še vedno obstajajo izzivi. Trenutna zakonodaja zahteva stoodstotno soglasje vseh lastnikov, kar je lahko ovira. Vlada je predstavila zakon v obravnavo, ki naj bi omilil trenutne zahteve in omogočil uporabo površin v večstanovanjskih stavbah za pridobivanje zelene energije. Balkonska sončna elektrarna se trenutno srečuje s podobnimi omejitvami kot zunanje enote klimatskih naprav in posamične zasteklitve lož, ki krasijo fasade blokov. Sicer pa soglasje za postavitev ni potrebno, elektrooperater pa mora v dveh tednih zagotoviti, da odjemalec ne bo izključen iz omrežja zaradi morebitnega oddajanja presežne energije.

Omejitve delovanja ob izpadu elektrike

Balkonska sončna elektrarna ne proizvaja energije ob izpadu elektrike v omrežju. Tukaj si lahko preberete še več o teh sistemih. Mikro razsmernik, ključna komponenta sistema, za svoje delovanje potrebuje delujoče omrežje. Deluje namreč le, če zazna frekvenco 50 Hz napetosti v omrežju. V primeru izpada se razsmernik zaradi varnostnih razlogov samodejno izključi. V Evropi deluje približno 200.000 takih sistemov, ki delujejo na običajnih vtičnicah. Sončna elektrarna na balkonu je možna kljub temu, če že imate velik sistem na strehi. Največja nazivna moč naprave na strehi je namreč s predpisom omejena na 80% priključne moči odjema merilnega mesta, zato lahko vklop tovrstnega sistema pripomore še k večji samooskrbi.